Cathrinesminde Teglværk

Slideshow

Cathrinesminde Teglværk er Museum Sønderjyllands afdeling for dansk teglværkshistorie og sønderjysk industrihistorie. Det ligger på et 7 hektar stort område ved Flensborg Fjord. Landskabet er præget af lergrave, æltemøller og udskibningssteder fra århundreders teglværksdrift.

Teglværket var i funktion fra 1732 til 1968, fra 1893 med en moderne store ringovn og teglværksmaskiner trukket af en dampmaskine, der senere blev erstattet af elektromotorer. Teglværket lukkede i 1968 og er siden blevet bevaret som museum.

Teglværksdriften var afhængig af søtransport indtil midten af det 20. århundrede. Brændsel i form af tørv og siden kul kunne losses direkte til teglværket, og teglprodukter kunne udskibes til Danmark, Østersøområdet og fjernere destinationer. Teglværksarbejderne supplerede ofte indkomsten med fiskeri i vintermånederne, når teglproduktionen lå stille.

Cathrinesminde Teglværk blev i 2007 af Kulturarvsstyrelsen udnævnt til ét af 25 nationale industriminder.

Kontakt

Museum Sønderjylland
Cathrinesminde Teglværk
Illerstrandvej 7
6310 Broager

Tlf. (+45) 74 44 94 74
WWW museum-sonderjylland.dk
E-Mail: cathrinesminde@museum-sonderjylland