Marstal Søfartsmuseum

Slideshow

Marstal Søfartsmuseum er en selvejende institution, grundlagt i 1929.

Museet er vokset støt gennem årene og råder i dag over fire bygninger med mere end 30 udstillingslokaler, hvor søfarten er rigt repræsenteret. Her findes over 200 skibsmodeller, mere end 130 flaskeskibe, flere hundrede skibsportrætter og meget mere. Det er dog ikke udelukkende søfart, man finder på museet, der er også hjemstavn bl.a. udstillet gennem en lille "byvandring", righoldige samlinger af gamle dragter, fajance, husgeråd og malerisamlinger.

I administrationsbygningen har egnsarkivet station, dette rummer udover de mange papirarkivalier og fotos en hel del søfarts- og hjemstavnslitteratur, der er tilgængelig i en læsestue.

Museet råder også over en sejlende enhed i form af et originalt fiskefartøj, en såkaldt drivkvase, Anne Karoline, som tidligere var rigt udbredt i Det Sydfynske Øhav. Desuden har museet også en vrikkejolle.

Kontakt

Marstal Søfartsmuseum
Prinsensgade 1
5960 Marstal

Tlf.: +45 62532331
WWW marmus.dk
E-Mail info@marmus.dk